Coaching

Het totaal is meer dan de som der delen! De resultaten van een team zijn van een groot aantal factoren afhankelijk. Wilt u graag dat uw team beter gaat communiceren of met elkaar gaat samenwerken?

Wilt u dat de teamleden elkaars kwaliteiten zien en benutten?

Wilt u veranderingen doorvoeren in de organisatie waarbij u weerstand verwacht bij de teamleden?

Wilt u zelf een teamcoach worden?

Mediare kan u daarbij ondersteunen en maatwerk leveren. Tijdens het (gratis) intake gesprek wordt uitgebreid ingegaan op uw wensen en onze mogelijkheden. Indien het geheel u aanspreekt kunt u rekenen op een helder plan van aanpak, met tijdsplanning, te bereiken doelen en een transparante offerte voor het totale traject.