Mediation voor bedrijven

Een kwart van de medewerkers meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict. In een bedrijf valt veel winst te behalen door het goed omgaan met conflicten. Behalve een beperking van de kosten kan met een goed conflictbeleid ook veel leed en frustraties voorkomen worden. Het voorkomen dat conflicten escaleren en het oplossen van conflicten is in eerste instantie een managementtaak. Mediare is vanuit uitgebreide ervaring en gedegen vakkennis een onafhankelijk bemiddelaar. Na inschakeling door het management van deze bemiddelaar, de mediator, vindt een aantal gesprekken plaats met beide partijen.

 

Uitkomsten mediation

De mediation kan de volgende uitkomsten hebben:

Werkwijze

Mediation is effectiever wanneer dit plaats vindt voordat er sprake is van verzuim. Belangrijk is dan ook niet te lang te wachten met het inschakelen van een onafhankelijke mediator. Mediare kan het gehele proces op een vakkundige manier begeleiden. Het eerste gesprek, waarbij wederzijdse kennismaking en het verkennen van de problematiek een belangrijke rol zullen spelen, is geheel vrijblijvend.