Loopbaancoaching

Op dit moment spelen snelle veranderingen en onvoorspelbaarheid een grote rol binnen organisaties. Hierdoor wordt een grote druk gelegd op de medewerkers. Beroepsmatige ontwikkeling en een kritische opstelling ten aanzien van het eigen functioneren zijn hierbij belangrijk.

 

In het traject van loopbaancoaching wordt een antwoord geformuleerd op de volgende vragen:

Werkwijze

Mediare helpt u bij het vinden van een antwoord op deze vragen. Uw vraag is leidend! Loopbaancoaching is altijd maatwerk. De begeleiding is namelijk niet los te zien van uw persoonlijkheid, talenten, behoeften en privésituatie. Daarom is het erg belangrijk dat er een "click" is tussen u en de loopbaancoach. Het eerste gesprek, de intake, is daarom geheel vrijblijvend.

 

Het coachingstraject

Bij de intake komen zaken aan de orde zoals kennismaking en introductie. Ook wordt aandacht besteed aan:

Vervolgens worden de begeleidingsdoelen geformuleerd en de verwachtingen naar elkaar uitgesproken. Na dit intakegesprek kan besloten worden of u verder wilt met het traject.