Teamcoaching

De resultaten van een team zijn van een groot aantal factoren afhankelijk. Wilt u graag dat uw team beter gaat communiceren of samenwerken? Of wilt u veranderingen doorvoeren in de organisatie waarbij u weerstand verwacht bij uw teamleden? Mediare ondersteunt u en uw team daarbij op een professionele manier. Tijdens de teamsessies worden uw medewerkers begeleid en gecoacht. Zij leren beter communiceren en samenwerken, maar bijvoorbeeld ook het zien en benutten van elkaars kwaliteiten.

 

De werkwijze is maatwerk

Het coachen van een team is maatwerk. Daarom wordt in een vrijblijvend intakegesprek uitgebreid ingegaan op uw wensen en de mogelijkheden. Vervolgens krijgt u een helder plan van aanpak, met tijdsplanning, te bereiken doelen en vanzelfsprekend een transparante offerte voor het totaaltraject.