Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering binnen uw bedrijf. Bij intervisie krijgen de medewerkers de kans in kleine groepjes te werken aan het zelf oplossen van vraagstukken vanuit de eigen werksituatie. Dit meedenken over problemen op de werkvloer gebeurt volgens een bepaalde methodiek. Deze is ontwikkeld met als doel de eigen deskundigheid van de medewerkers verder te ontwikkelen.

 

Meerwaarde intervisie

Gemotiveerde, betrokken medewerkers, die samen werkgerelateerde problemen kunnen oplossen, zijn een meerwaarde voor uw organisatie. Het doorlopen van een intervisietraject draagt hieraan bij. Het traject beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers die regelmatig bij elkaar komen. Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaatsvinden.

 

Begeleiding intervisie

Mediare kan een intervisietraject starten en begeleiden waar en hoelang dit nodig is. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de persoonlijke, professionele beroepshouding van de deelnemers. Wanneer de groep zich de methodiek eigen heeft gemaakt kan deze de bijeenkomsten zelstandig voortzetten.

 

 

Traject

In een vrijblijvend intake-gesprek worden de werkwijze en het resultaat uitgebreid besproken.