Reintegratiebegeleiding

Snelle reïntegratie is belangrijk voor u en uw medewerkers. De meeste medewerkers herstellen binnen twee weken. Wanneer het verzuim langer duurt is de kans op langdurige afwezigheid groot. In dat geval kan Mediare op een professionele manier uw medewerker begeleiden op de weg terug naar de werkvloer.

 

Obstakels wegruimen

Langdurig verzuim is vaak het gevolg van een conflict. Ook kan er sprake zijn van persoonlijke belemmeringen of een gebrek aan bepaalde vaardigheden. Deze staan een gemotiveerde werkhouding dan in de weg. Mediare ruimt in samenspraak met u en uw medewerker de obstakels die terugkeren naar de werkvloer tegengaan, uit de weg. Dit doet zij door te coachen, begeleiden en te bemiddelen.

 

Reïntegratietraject

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek wordt met u besloten wat de beste aanpak zal zijn. Deze is vanzelfsprekend afhankelijk van de situatie. Mediare levert maatwerk op het gebied van mediation, coaching op competenties en eventueel teamcoaching. Een snelle reïntegratie van uw medewerker is altijd het doel!

 

Mediare brengt ook duidelijkheid als terugkeer naar de eigen werkplek niet meer mogelijk is. Samen met u en de medewerker wordt dan gekeken naar alternatieven. Deze kunnen bestaan uit een andere werkplek of bemiddeling naar een andere werkgever.